POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L'APLICACIÓ APROPTEU

Si us plau, llegeix detingudament aquesta política de privacitat per a usuaris de l'aplicació mòbil "Apropteu" o (l 'Aplicació), on podràs trobar tota la informació sobre les dades que utilitzem, com ho fem servir i quin control tens sobre les mateixes.

1. ¿Què és Apropteu?

Apropteu és una aplicació per fomentar la relació entre la ciutadania i el comerç de proximitat. Posar en valor el comerç de proximitat per tal d’arribar millor a la ciutadania de tot el territori de la província. Una eina digital disponible i gratuïta per facilitar la dinamització del comerç de proximitat ja sigui pels comerciants o pels ciutadans.

Gràcies a Apropteu, aquells comerços que hagin descarregat l'aplicació podran promocionar i donar visibilitat als seus productes o serveis a través de l'aplicació.

D'altra banda, els usuaris/es que descarreguin l’aplicació podran, entre d’altres funcionalitats, cercar petites i mitjanes empreses que siguin properes a la seva ubicació, conèixer els comerços del seu barri i/o del municipi, el comerç no és només una transacció econòmica sinó que dona vida als nostres pobles i ciutats. Una eina digital per un consum de proximitat.

Tant comerciants-pimes com la clientela podran establir un canal de comunicació directe a través de l'aplicació així com d’altres funcionalitats que es detallen  a continuació.

2. Com funciona l'aplicació?

Un cop hagis descarregat l'aplicació, acceptis les condicions d’ús i la política de privacitat i comencis a utilitzar-la podràs realitzar les següents accions:

-       Com a usuari/a:

-       Cercar comerços i serveis a prop de la teva ubicació.

-       Posar-te en contacte via xat de l'aplicació amb els comerços i serveis de proximitat del teu barri, sempre i quan hagis agregat com a “favorit-icone” aquest establiment. Evitem publicitat innecessària.

-       Realitzar reserves d'assistència en comerços que et garanteixin que quan hi acudeixis no s'estigui sobrepassant els límits d'aforament establerts degut a la situació de pandèmia de la COVID-19, una funcionalitat que podràs utitlizar-la o no.

-        

 

-       Com a comerç o servei:

-       Important: Promocionar els teus productes i / o serveis.

-       Donar a conèixer activitats-tallers que puguis realitzar.

-       Incloure avisos que creguis necessaris.

-       Crear la teva pàgina d'empresa, introduint una breu descripció i imatges rellevants del teu negoci.

-       Mostrar les teves xarxes socials i dades de contacte.

-       Incloure imatges de tots els teus productes

-       Contactar amb la clientela que prèviament hagin contactat amb tu via el xat de l'aplicació – punt important donat la fortalesa en seguretat jurídica de la mateixa aplicació.

-       Veure l'estat i previsió de reserves setmanals que els usuaris/es han fet per acudir al teu comerç o servei. (en el cas que es vulgui)

-       També podràs accedir directament al/s teu/s Marketplace.

-       Podràs rebre notes informatives del teu ajuntament-i altres ens locals, si prèviament l’ajuntament s’ha donat d’alta.

 

3. Quines dades tractem sobre tu?

Les dades tractades per l'aplicació no permeten la identificació directa de l'usuari o del seu dispositiu i són només les necessàries per a poder aplicar les funcionalitats exposades de l’aplicació.

L'aplicació Apropteu, disposa de dues tipologies de registre que emmagatzemen diferents dades de l 'usuari depenent de la modalitat:

-       Registre com a usuari/a:

-       Aquest tipus de registre només emmagatzema l' e-mail i un nom d'usuari triat lliurement. En cap cas recull cap altre tipus d'informació personal que et pugui identificar.

-       Quan l'usuari realitza una cerca, recollim la localització de l' usuari però en cap cas aquesta és emmagatzemada als servidors.

-       Les comunicacions per xat que es realitzen amb els negocis, no permeten la identificació de l'usuari per part del negoci. Únicament veuran el nom d'usuari que hagis triat a l'aplicació.

-       Registre com a negoci: En aquest cas, hauràs d'introduir unes dades bàsiques del negoci que garanteixin als usuaris que el teu negoci és legal i amb legitimitat per oferir productes i serveis. Les dades recollides per tal que funcioni seran les següents, tot per fer visible el teu negoci a la ciutadania.

-       Adreça del negoci.

-       CIF (no es farà públic en cap cas, però serveix per a garantir la legitimitat del negoci).

-       Nom comercial del negoci.

-       Una adreça de correu electrònic del comerç o servei, perquè els usuaris puguin posar-s’hi en contacte.

-       Telèfon

-       Municipi i Categoria

Podran ser opcionals;

Adreça/codi postal

Descripció del negoci

Xarxes socials i enllaç market place.

En ambdues tipologies de registre, l’ús de l’aplicació implica l’enregistrament d’un identificador únic del terminal mòbil (que en cap cas es tracta com a identificació personal), per tal de poder oferir el servei de rebre notificacions push (missatges que es reben automàticament)  ofertes per Google Firebase Messaging.

4. Com obtenim i d'on procedeixen les teves dades?

Les dades recollides ho són:

·      Com a usuari/a o negoci introdueixis a l'aplicació: Nom d'usuari i e-mail de contacte en el cas d'un usuari, i nom de negoci, correu electrònic de contacte, CIF i ubicació en el cas dels registres com a empresa.

·      Facilitades per altres Administracions (p.ex. Consells Comarcals, ajuntaments, diputacions, mancomunitats...) o entitats privades que treballen en el mateix objecte (fundacions, associacions...).

Altres dades que recollim a l'aplicació amb el fi d'obtenció de mètriques d'ús d’aquesta són:

-       Temps d'ús de l'aplicació.

-       Recerques realitzades dins de  l'aplicació.

-       Nombre de visites rebudes a les pàgines d'empresa de l'aplicació.

-       Visualitzacions dels diferents elements multimèdia de l’aplicació (imatges).

-       Nombre de promocions i tipologia de les promocions publicades pel negoci.

-       Nombre de reserves en els negocis.

-       Altres dades relacionades amb l’ús de l’aplicació

Els permisos que utiliza l’ app seran:

-       Ubicació actual

-       Notificacions

Les dades recollides per a l'obtenció de mètriques, en cap cas seran distribuïdes més enllà dels serveis d'anàlisi de dades de la pròpia Diputació de Barcelona i no seran utilitzades per a fins comercials.

5. Per a què i per què fem servir les teves dades?

La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i, si escau, eliminació, de les dades generades, constituiran operacions de tractament portades a terme pel titular, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l'app, mantenir la relació de prestació de servei amb l'usuari, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

6. Durant quant de temps conservem les teves dades?

 

Les dades seran emmagatzemades durant el temps que l’usuari mantingui el compte obert a l’aplicació Apropteu. En cap cas es mantindrà cap dada als servidors un cop l’usuari tanqui el seu compte d’usuari o empresa a l’aplicació.

7. Qui té accés a les teves dades?

Compartim les dades amb la resta d’entitats amb les que tenim acords per a garantir-te els millors serveis (ens locals...).

8. Quins són els teus drets i com pots controlar les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin o no. En aquest sentit, vostè té dret a sol·licitar:

      Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que li concerneixen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'estigui duent a terme.

      Rectificació.- L'interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen o que es completin aquells que fossin incomplets.

      Supressió.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals; en tot cas la supressió estarà subjecta als límits que estableix la norma reguladora.

      Limitació del seu tractament.- L'interessat té dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

      Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercir els drets esmentats, dirigint-se al responsable, a la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu postal a les oficines del Registre a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona.

Per obtenir informació addicional dpd@diba.cat i així mateix, l'informem que, si ho creu oportú, té el dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que entengués que no s'han atès adequadament els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’APDCAT http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

9. Com protegim les teves dades?

Les dades es guarden encriptades per major seguretat des de que es recullen fins que s’eliminen.

Finalment, us informem que tant l'emmagatzematge com la resta de les activitats del tractament de dades no personals utilitzats estaran sempre ubicats dins de la Unió Europea.

10. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Les dades generades es tractaran legítimament amb les següents bases legals:

      El consentiment de l'usuari lliure, específic, informat i inequívoc de l'usuari, posant a la seva disposició la present política de privacitat, que haurà d'acceptar mitjançant el marcatge de la casella disposada a l'efecte.

      Raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, com la protecció davant amenaces transfrontereres greus per a la salut (article 9.2 i) de l'RGPD), per al tractament de les dades de salut (per exemple, l'estat d'una persona contagiada o informació sobre símptomes, etc.).

El Titular de l'Aplicació podrà donar accés o transmetre les dades a tercers proveïdors de serveis, amb els quals hi hagi subscrit acords d'encàrrec de tractament de dades i que únicament accedeixin a aquesta informació per prestar un servei a favor i per compte del responsable.

11. Què has de tenir especialment en compte a l'utilitzar "Apropteu"?

Has de tenir en compte determinats aspectes relatius a l'edat mínima d'utilització de l’aplicació, la qualitat de les dades que ens proporciones, així com la desinstal·lació de l'aplicació al teu dispositiu mòbil.

      Edat mínima d'utilització: per poder utilitzar "Apropteu" has de ser major de 18 anys o comptar amb l'autorització dels teus pares i / o tutors legals. Per tant, al donar-te d'alta en l'aplicació, garanteixes al titular que ets major d'aquesta edat o, en cas contrari, que comptes amb l'esmentada autorització.

      Qualitat de les dades que ens proporcionen: la informació que ens facilitis en l'ús dels serveis de l'Aplicació haurà de ser sempre real, veraç i estar actualitzada.

      Desinstal·lació de l'Aplicació: en general, pot haver dues situacions en què es procedeixi a la desactivació tècnica de l'Aplicació al teu dispositiu: 1) que el facis voluntàriament, i 2) que des del Titular es procedeixi a la desactivació tècnica de l'aplicació en el teu dispositiu (p.ex. en casos en què detectem que has incomplert les condicions d'ús de l'aplicació).

12. Política de cookies

Utilitzem només galetes tècniques que permeten a l'usuari la navegació i la utilització de les diferents opcions o serveis que s'ofereixen en l'Aplicació, com, per exemple, accedir a parts d'accés restringit o utilitzar elements de seguretat durant la navegació.

Nota informativa:

La Diputació de Barcelona, ajuntaments, altres ens locals, associacions de comerciants, gestors de mercats municipals o altres agents del sector, així com l’empresa responsable en la gestió de l’app, no es fan responsables dels continguts subministrats pels comerciants, paradistes i altres col·lectius implicats en el teixit comercial del territori, ni tampoc dels serveis que ofereixen.

 

Tota activitat econòmica implica unes obligacions legals, en aquest cas la Diputació de Barcelona ni cap altre Administració es fa responsable dels incompliments legals vinculats a les vostres activitats.

 

Com a control de qualitat, si es detecta alguna incidència amb qualsevol tipus d’activitat susceptible d’incompliment del bon ús de l’eina, es donarà de baixa, així com per incompliment del codi ètic de la mateixa, condicions d’ús i, pel fet de no complir amb les diferents normatives. Recordeu que us podeu donar de baixa en qualsevol moment.